top of page

Services

לוגו פיני אביטבול ניהול פרויקטים
01 הכנה לפני תחילת הפרויקט

01

הכנה לפני תחילת הפרויקט

טרם תחילת הפרויקט, כמנהל הפרויקט אני מצייד את לקוחותיי בכלים טכנולוגיים שיביאו להצלחת הפרויקט תוך הקפדה על אלמנט הזמן והאלמנט הכספי, כך שבניית תקציב כוללת בתוכה סטייה של בין 10%-5%, בניית לו"ז לפרויקט בהתאם לשלבים השונים ובעצם הלקוח מצויד ברשימת נושאים ברורה עליהם צריך לקבל החלטה טרם תחילת הפרויקט. השירות הוא ללא הגבלת זמן, אין הפתעות, והוא ניתן ככל שנדרש על ידי הלקוח. 

02 איתור ובדיקת רקע בעלי מקצוע

02

התאמת בעלי מקצוע ובדיקת רקע

אני לא מחויב לאף בעל מקצוע. מתוך היכרותי אני עובד אך ורק עם אנשי מקצוע ישרים, הגונים ואמינים שמלווים אותי משנת 96' ומותאמים לכל פרויקט עם ההתמחות שלו. כמו כן, ככל שתהיו מעוניינים להביא את אנשי המקצוע שלכם, השירות שלי יכלול חוות דעת וייעוץ מקצועי אודותיהם, בחינת הרמה והיכולות המקצועיות וכמובן התאמתם לפרויקט.

חזית אחורית של בית פרטי ובריכה בהוד השרו
03 ייעוץ וסיוע הליכי תכנון וקבלת היתר

03

ייעוץ וסיוע הליכי תכנון וקבלת היתר

במסגרת עבודתי, אני עוזר ללקוח בגיוס הצוות שמסייע לאדריכל בקבלת ההיתרים לתחילת הפרויקט. החל מסיוע בהצעת מחיר מול אנשי מקצוע כגון מהנדס בניין-קונסטרוקטור, יועץ חשמל, יועץ אינסטלציה, יועץ מיזוג אוויר, אגרונום, יועץ בדיקת קרקע, יועץ פיתוח נוף, יועץ איטום, כאשר כל אלה ואחרים נותנים את המענה לקבלת ההיתר ועוסקים בבניית התקציב וכתבי הכמויות בפרויקט. תהליך זה כולל חלק מבצוע מכרז לבחירת אנשי המקצועי, על מנת שנגיע לתקציב כולל לפרויקט כולו, בסיומו יהיה בידיכם תיק פרויקט.

04 פיקוח בנייה ותיאום

04

פיקוח בנייה ותיאום

מיד עם קבלת ההיתר לתחילת פרויקט הבנייה, אנחנו כבר מוכנים עם כל בעלי המקצוע שבחרנו על מנת שהפרויקט ייצא לדרך. תהליך הפיקוח כולל מעקב מתמיד ובחינה שהביצוע הינו ברמה הגבוהה, בדיוק המירבי ובאיכות המקסימלית. כל אלה, תוך כדי עבודה עם חיוך, באהבה, בגובה העיניים, בהרמוניה ושיח מכבד כלפי הסביבה. אני יודע שאלה גורמים לאנשי המקצוע השונים לעמוד בלוח הזמנים, בתקציב, לכבד את הפרויקט וישקיעו מעצמם בבית החלומות שלכם.

05 מסירת הפרויקט

05

מסירת הפרויקט

הניסיון מלמד כי כל בית וכל פרויקט זקוק לזמן הרצה כדי שנוודא שכל המערכות עובדות בצורה המיטבית, וישנו תהליך מובן של התהוות המרכיבים השונים ולכן עם סיום הפרויקט וכניסת הלקוחות לבית, כחלק מהשירות שלי אני ממשיך ללוות אתכם לפחות כשישה חודשים ללא שום עלות, תמיד בחיוך ואהבה ובמקרים רבים, לבקשת המשפחה אני נשאר גם שנים לאחר הפרויקט על מנת לתת שירות ורוחב לב כי אני באמת מרגיש חלק מהמשפחה.

שביל גישה בית מגורים אפקה

Selected Projects

bottom of page